Om foreningen

Foreningens formål

Foreningens formål er:

  • at gennemføre renovering af gavlmalerierne i Brande
  • at medvirke til etablering af ny murkunst (eventuelt også ved at erstatte eksisterende men nedslidte gavlmalerier med ny kunst)
  • at udbrede kendskabet til kunsten i det offentlige rum

Eventuel ny kunst skal være af høj kunstnerisk kvalitet samt udført af professionelle kunstnere.

Foreningens vedtægter

“Murmaleri er den højeste, den mest logiske, den reneste og den stærkeste form for maleri.
Det er også den mest uegennyttige form, fordi den ikke kan gøres til genstand for personlig berigelse og heller ikke gemmes væk til glæde for nogle få priviligerede.
Det er til folket.”

José Clemente Orozco, Mexico, 1929

Medlemskab

Medlemskab koster kr. 200,00 pr. person.
Firma- og virksomhedsmedlemsskab koster 1.000 kr. (inklusiv bogen “Kunsten på Gavlen”)

Du kan indmelde dig ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, og efter indbetaling af kontingentet vil du få tilsendt materiale om foreningen og et medlemskort.

Medlemsfordele

Medlemskab af foreningen giver ret til gratis adgang eller rabat på udvalgte arrangementer i KUNSTPAKHUSET i Ikast; – til samme pris som KUNSTPAKHUSETs egne medlemmer.
Og naturligvis er der medlemsrabat på foreningens egne arrangementer samt 20 pct. rabat ved køb af foreningens produkter (bog, plakater, t-shirts og postkort).

Betaling af kontingent

Kontingentet bedes indbetalt ved en bankoverførsel til vor konto i NORDEA:

Reg. nr. 2570. Konto.nr. 6886-926-578

OBS      Husk at anføre dit navn, så vi kan få registreret dig korrekt    OBS

 

Bestyrelsen i Muren

Bente Jensen, formand – Tlf. 60537275 – E-mail: be.je@post.tele.dk
Jytte Gottlieb, næstformand
Anna Støttrup, sekretær
Linda Stenholt Jensen, kasserer
Ayoe L.L. Pløger, SoMe ansvarlig

Suppleanter:
Søren Bøttger og Kurt H. Jørgensen.

 

Følg Gavlmaleriforeningen MUREN på de sociale medier: