I den lange række af gavlværker i Brande er Lisbeth Eugenie Christensens ”January II” fra sommeren 2018 det senest tilkomne moderne abstrakte gavlværk. Hendes værk er en parafrase over et tidligere værk “January” fra 2012. I værket er antydet fortællende billedelementer, bland andet en opstigende luftballon med barduner.

Læs mere om kunstneren her